Projektid - digimeerik.ee

Euroopa Regionaalarengu Fondi projekt

Digimeerik OÜ on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti sisuks on sõidumeerikute perioodilise kontrolli võimekuse saavutamine.

Projekti eesmärk on Digimeerik OÜl saavutada võimekus iseseisvaks toimimiseks viisil, kus läbi ettevõtluse on võimalik luua töökohti ja väärtust.

Tulemuse saab kirja panna projekti elluviimiseks ette nähtud aja möödumisel.

Projektist saadud rahastus Digimeerik OÜ’le on 14 796,86€