fbpx
Preloader icon

Sõidumeeriku kontroll

Sõidumeerik on raadio suurune seade sinu raskeveokis, mis salvestab lisaks töö- ja puhkeajale ka kiirust, sõiduki tehnilisi andmeid, erinevaid elektrilisi tõrkeid (anduri vead, kiiruse vead jpm).

Seadus on ette pannud teatud nõuded sõidumeeriku kontrollimiseks. Kui keegi peaks sinult nõudma veel mingeid põhjuseid sõidumeeriku kontrolli tegemiseks, siis kindlasti küsi, missuguse seaduse punkti alusel.

EL määrusest nr 2016/799 tulevad sõidumeeriku kontrollimise nõuded:

  1. Pärast seadme iga remonti
  2. Pärast sõidukit iseloomustava koefitsiendi muutumist
  3. Pärast rehvide efektiivümbermõõdu iga muudatust
  4. Kui sõidumeeriku UTC aeg erineb rohkem kui 20 minutit
  5. Kui muutub sõiduki numbrimärk
  6. Vähemalt kord kahe aastase perioodi jooksul pärast viimast tahograafi kalibreerimist

1. Pärast sõidumeeriku seadme remonti

Esimene punkt kehtib suuresti analoog sõidumeerikute kohta. Digitaalseid sõidumeerikuid ei tohi remontida. Digimeeriku korpuse avamisel peab lõhkuma turvaplommi(d) ja see muudab digitaalse sõidumeeriku automaatselt kehtetuks. Kui digitaalne sõidumeerik tõrgub kaarte lugedes või kuvab sisemise vea, siis see tuleb välja vahetada. Kasutatud tahograafi tohib paigaldada, aga see peab vastama teatud tehnilistele nõudmistele.

Juhul kui vahetatakse käigukasti kiiruse andur või paigatakse / vahetatakse välja kiiruse andurist tulev sõidumeeriku impulsskaabel, siis ka see liigitub remondi alla, sest rikutakse käigukastil olevad plommid ja enne iga uue plommi paigaldamist, tuleb läbi teha sõidumeeriku kontroll. Lisaks parandatud süsteemi kontrollimisele, tuleb välistada ka manipulatsiooniseadmete olemasolu. Muidu juhtub olukord, kus insener vajutab sõidumeeriku süsteemile enda plommid peale ja muutub automaatselt hämara tehingu kahtlusaluseks.

2. Pärast sõidukit iseloomustava koefitsiendi muutumist

Sõidumeerikute keeles tähendab see “w” väärtuse muutmist. “w” väärtus muutub kui:

  • Käigukasti remondi käigus peaks muutuma ülekande arv
  • Või paigaldatakse sõidukile kiirem/aeglasem veosild
  • Või vahetatakse veosillal olevad rehvid

Vahetatavate rehvide kohta tasub tähele panna, et isegi kui rehvide mõõt näiteks 315/70 R 22.5 jääb samaks, siis ei pruugi nende ümbermõõt jääda samaks kui paigaldatakse protekteeritud rehvid. Jah, kõik peaks vastama rahvusvahelistele standarditele, aga päris elu on näidanud, et protitud rehv ei vasta alati ümbermõõdult ette nähtud standardile.

3. Pärast rehvide efektiivümbermõõdu muutust

Sisuliselt tähendabki see seaduse punkt üleval pool seletatud olukorda. KUI vahetad rehve, siis veendu, et nende ümbermõõt oleks sama. Vastasel juhul ei vasta enam sõidumeeriku eelmine kalibreerimine nõudmistele ja tuleb see uuesti teha.

Aastate jooksul on siilile ka selgeks saanud, et kui vahetatakse välja 315/70R22.5 veosilla rehvid 315/60R22.5 rehvide vastu, siis muutub sõiduki reaalne kiirus ja peab sõidumeeriku uuesti kalibreerima.

Aga tulenevalt rehvide ebaühtlasest kvaliteedist ja sortimendi suurest valikust, pead nüüd jälgima ka seda, et kui alla lähevad protirehvid ja kiirus gpsi või kiiruse postide järgi muutub oluliselt, tuleb sõidumeerik uuesti üle kontrollida. Vastasel juhul ripub su kohal trahvikirves, mis äsab päris valusalt. Eestis pole veel juhuseid olnud, aga näiteks Hollandis tehti 2500€ eest väärtpabereid selle eest, et reaalse kiiruse ja sõidumeeriku mõõdetava kiiruse erinevus oli 2.x% üle lubatu.

4. Kui sõidumeeriku UTC aeg erineb rohkem kui 20 minutit

Aeg on kutselise juhi töö aluseks. Digitaalne sõidumeerik registreerib töö- ja puhkeaega ning sündmusi UTC ajas. Samuti on vaja kõik väljatrükid teha UTC ajas. UTC aeg on universaalne maailma 00 vööndiaeg. Eestis on suveperioodil kell +3h ja talvisel ajal +2h. Sellest ka põhjus, miks su sõidumeeriku kella väljatrükk on 3h ja 2h nihkes.

Kui see digimeeriku UTC aeg on nüüd päris UTC ajast erinev rohkem kui 20 minutit, on vaja pöörduda sõidumeeriku kontrollija juurde, kes võiks olla piisavalt pädev. Ta peaks sõidumeeriku ära kontrollima ja veenduma juurpõhjuses, et miks see kell on valeks läinud.

On pigem harv juhus kui töökorras digitaalsel sõidumeerikul läheb maailma aeg 20 minutit nihkesse. Nihkesse kipub see minema siis kui sõidumeerik hakkab oma viimaseid päevi elama.

5. Kui muutub sõiduki numbrimärk

Numbrimärgi muutumise nõue kehtib mõlema tahograafi tüübi puhul – nii digi kui ka analoog, sest nõude erisust pole 2016/799 määruse põhiosas välja toodud.

Digimeeriku puhul on numbri muutusest tulenev muudatuste sisse viimine arusaadav, sest numbrimärk on salvestatud sõidumeeriku tehnilistesse andmetesse ja seega välja loetav nii alla laetud andmetest kui ka digitaalse sõidumeeriku väljatrükkidest.

Mis puudutab aga analoogmeerikut, siis selle puhul ei ole võimalik tagantjärgi tuvastada numbrimuudatust muul viisil kui vaadata eelmist sõidumeeriku perioodilise kontrolli tunnistust.

6. Vähemalt kord kahe aastase perioodi jooksul pärast viimast tahograafi kalibreerimist

Sõiduki uksepostil või mujal nähtaval kohal olev sõidumeeriku tehnilise kontrolli kleebis annab sulle teada, millal on saabumas järgmine sõidumeeriku kontroll.

Kleebisele on trükitud viimati tehtud kontrolli kuupäev.

Lisa sellele kuupäevale täpselt 2 aastat ja saad teada järgmise kuupäeva, mille kätte jõudes pead sõidumeeriku kontrolli laskma läbi viia.

Kas tahaksid oma transpordiettevõtet järgmisele tasemele viia?

Sinu sõidukite andmeid analüüsides võib leiduda variante, kuidas ühe tööpäevaga rohkem sõiduajast „välja pigistada“ või kuidas saaksid kokku hoida halduskoormusele kuluvat aega.

Suudan su transpordi parki analüüsides leida kitsaskohad, mis hoiavad selle kasvu tagasi.

Kumb euro on väärtuslikum, kas kokkuhoitud või teenitud?
Vastus: tavaliselt pead suutma, enne kui 1 eurot kulutada saad, vähemalt 3-4 eurot teenida.

Soovid sõidumeeriku taatlemist või vahetust?

Helista +372 565 5875 või saada sõnum WhatsApp/Viber.

Siim Truusalu, tegevjuht, Digimeerik OÜ