fbpx
Preloader icon

Sõidumeerikute seadusandluse suurim muutus 13 aasta jooksul – Arukas Sõidumeerik

15. Juuni 2019, leiab aset sõidumeerikute maailmas suurim muutus peale 2006 aastat. 15. juunist alates peavad kõik uued sõidumeeriku kohustusega sõidukid olema varustatud aruka sõidumeerikuga. 

15. Juunist algav aruka sõidumeeriku kohustus on lähtepunkt valdkonda läbivatele muudatustele, mis aja jooksul sunnivad ettevõtjaid uute nõuetega kohanema. 

Esimese hooga kohaldub aruka sõidumeeriku nõue vaid 15.06.19 esmaregistreeritud sõidukitele. 

Mobiilsuspaketist tulenevalt võib 2025 aastaks see nõue laieneda kõikidele rahvusvahelist ärilist vedu teostavatele sõidukitele. 

Selleks, et ennetada folkloori tekkimist ja vääralt mõistetud info kinnistumist, teen alljärgnevalt informatiivse kokkuvõtte lähitulevikus tekkivatest muudatustest. Tuginen siinkohal Euroopa Nõukogu vastavatele määrustele ja enda teadmistele, mis on sõidumeerikute tehnilises valdkonnas töötamisest tekkinud.  

Muutus puudutab eelkõige viit erinevat gruppi, kes sõidumeerikutega aktiivselt tööd teevad. 

 1. Juhid – Igapäevaselt roolikontoris tööd tehes. 
 2. Transpordi ettevõtjad – Vastutavad inimesed ettevõtetes, kellel on seadusest tulenevalt erinevaid järelevalve kohustusi. 
 3. Ettevõtted, kes pakuvad sõidumeeriku andmete kaugelt alla laadimise lahendusi.
 4. Sõidumeerikute kontrollimise töökojad – Ettevõtted ja personal, kes tegeleb sõidumeerikute perioodilise kontrolliga. 
 5. PPA – Ametnikud, kes aktiivselt viivad teedel läbi sõidumeerikute kontrolli. 

1. Juhid

Juhtidele tulevad uued digimeeriku juhikaardid. Digitaalseid juhikaarte EI pea tormama ringi vahetama. Kaardid vahetatakse ringi jooksvalt. 

Täpselt siis kui lõppeb kaardi kehtivusaeg, väljastatakse kutselisele juhile aruka sõidumeeriku valmidusega digitaalne juhikaart. Mitte mingisugust sundi kaardi vahetamiseks ei ole tänase päeva seisuga juhtidele kehtestatud ja seega jätkub töö vanaviisi. 

Ainukene erinevus töös on, et sõidumeerikud on väljast võib olla natukene teistsuguse näoga kui seni. Väikesed uuendused, mis ei ole ühelegi elukutselisele tüliks ega takistuseks. Pigem muutub töö tegemine ja info saamine sõidumeerikust veel lihtsamaks. 

2. Transpordiettevõtted

Juhul kui sinu sõidukite parki lisandub sõidumeeriku kohustusega sõiduk, mille esmaregistreerimise kuupäev on 15.06.2019 (kaasa arvatud) või hiljem, siis see sõiduk peab olema varustatud aruka sõidumeeriku komplektiga. Vastasel juhul tekib konflikt jõustunud määrusega ja sõidumeeriku süsteem tuleb ringi vahetada.

Lihtsam on veenduda aruka sõidumeeriku olemasolus sõidukit müüjalt vastu võttes kui hakata probleemidega hilisemalt pead murdma. 

Näen, et suurim probleem võib tekkida neil, kes lasevad oma sõiduki enne arvele võtmist ringi ehitada ja kui need võetakse, siis arvele nn uuena. (näideteks on pealisehitustega veoautod ning reisijate veoks mõeldud ümber ehitatud väikebussid).  

Teine punkt, mis transpordi ettevõtjaid puudutab on tööandja kaardi uuendamine. Sul on vaja Maanteeametist taodelda omale uus tööandja kaart, sest arukas sõidumeerik ei allu vana tüübi tööandja kaardile. Tööandja kaarti on vaja digitaalsest sõidumeerikust andmete alla laadimiseks.

Ehk, et kui laete andmeid manuaalselt, käsitsi, on teil vaja tööandja kaart ise digimeerikusse sisestada ja kui te kasutate mõne ettevõtja teenust andmete alla laadimiseks, on teil vaja oma tööandja kaart edastada sellele teenuse pakkujale, vastasel juhul ei ole võimalik digimeerikust andmeid alla laadida.  

Kolmandaks on vaja ettevõtjatel veenduda selles, et nende allalaadijad oleksid uuendatud või kui neid pole võimalik uuendada, siis aegunud seadmed välja vahetada. Aruka sõidumeeriku ja juhikaardi andmete krüpteerituse taset on tõstetud, et vähendada süsteemiga manipuleerimist ja sel põhjusel ei suuda vanemad seadmed andmeid maha lugeda.  

Juhul kui sõiduk sõidab ringi määrusele mitte vastava sõidumeeriku komplektiga, siis selle eest on riigiti päris karmid trahvid. Mõne näitena: 

 1. Ühendkuningriigis võib saada trahvi kuni 5000£
 2. Saksamaal võib juht saada 150€ ja ettevõte 300€
 3. Poolas võib ettevõte saada 2300€ ja transpordi korraldaja 460€

Rõhutan veelkord vajadust kontrollimiseks. Kui saate esindusest uue auto või toote selle välisriigist Eestisse ja esmaregistreerimise kuupäev satub 15.06.19 või hilisemale kuupäevale, peab seal peal olema aruka sõidumeeriku komplekt. 

Juhul kui arukas sõidumeerik peaks katki minema väljaspool Euroopa Liitu, võib tekkida probleem selle ringi vahetamisega. Probleem tekib, sest EU välistel riikidel ei ole aruka sõidumeeriku kohustust ja nad omavad vanu töökojakaarte. Vanad töökojakaardid, ei sobi arukate sõidumeerikutega ja seetõttu ei pruugi süsteemi korda saada õigeaegselt. 

Määrusest tulenevalt tuleb sõidumeerik korda teha esimesel võimalusel ja mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul. Sel ajal kui sõidumeeriku süsteem ei tööta, peavad juhid oma töö- ja puhkeaja käsitsi üles märkima. 

See ei ole veel kõik..

Mobiilsuspaketi raames on juba arutlusel aruka sõidumeeriku teine versioon. Kinnitamata dokumendis on kohustuslikuks kuupäevaks aasta 2025.

3. Digimeerikute andmete distantsilt allalaadimisi pakkuvad ettevõtted.  

Ilus oleks kui te võtaksite ühendust oma klientidega ja paluksite neilt uue tüübi tööandja kaarti, et andmed saaksid korrektselt maha laetud. Vastasel juhul tekivad süsteemide vahel esimesest hetkest juba tõrked ja teenuse pakkumine ja tarbimine on häiritud. 

Probleeme on võimalik veidi ennetada kui nendega aegsasti tegeleda. Täiendavalt võib teil tekkida vajadus oma süsteeme uuendada, sest see tarkvara, mis oli eelneva põlvkonna digimeerikutega sobilik, pole tõenäoliselt sobiv enam aruka sõidumeerikuga.  

4. Sõidumeerikute tehnilist kontrolli tegevad töökojad 

Kui juhtidel ja tööandjatel on mõnevõrra aega oma juhi- ja tööandja kaartide välja vahetamiseks, siis sõidumeeriku töökodadele on aruka sõidumeeriku töökojakaartide olemasolu äärmiselt vajalik oma töö tegemiseks. Sõidumeeriku töökoda, kellel puudub aruka sõidumeeriku töökojakaart ja vastav tunnistus, ei oma õigust aruka sõidumeeriku tehnilist kontrolli läbi viia. 

Töökojakaartide välja andmine viibis paljudes riikides üle terve Euroopa, sest üks kolmest laborist, mis kaartidele sertifikaate väljastab, asus Suurbritannias ja see sulges keerulises olukorras oma uksed. 

Lisaks kaardile on sõidumeeriku töökojal vaja vastavat väljaõpet ja lisaseadmeid aruka sõidumeerikuga kaasnevate uute moodulite kontrollimiseks. 

Märksõnadeks on GNSS, DSRC, uued plommid.

5. PPA – Ametnikud, kes aktiivselt viivad teedel läbi sõidumeerikute kontrolli. 

Teeäärsete kontrollide läbiviimine saab olema ajasäästlikum kui seni. Uute seadmete abil on võimalik välja sõeluda pahatahtlikud vedajad ja keskenduda oma töös neile. Korrektselt käituv juht saab segamatult edasi sõita, mistõttu väheneb halduskoormus nii ametnikele kui vedajatele endile. 

Arukas sõidumeerikus on täiendavaid väljatrükke, mida seni polnud nagu näiteks detailne ajalugu sõidumeerikusse sisestatud kaartide kohta. (Mis kaardid on olnud sõidumeerikus). Samuti on võimalik asukoha koordinaatidega välja selgitada juhi senine liikumistrajektoor ja seeläbi veenduda, kas juht on manipuleerinud oma töö- ja puhkeaega või ei. 

Kokkuvõte

Muudatusi on ees mitmeid.

 1. Kõige suurem osa langeb sõidumeeriku töökodadele, sest neile rakendub enim nõudeid.
 2. Juhid pääsevad seekord võrdlemisi valutult. Tulevad uued digimeeriku kaardid, aga need väljastatakse siis kui vana kaart aegub.
 3. Ettevõtjad peavad ennast muudatustega kurssi viima kui soetavad uusi sõidukeid. Vajalikud on nii uus tööandja kaart kui ka uuendatud tarkvaraga andmete laadijad.
 4. Ametnikud peavad läbima koolitused ja viima sisse uued töömetoodikad.

[fb_plugin like share=true layout=button_count]


Soovid sõidumeeriku taatlemist või vahetust?

Helista +372 565 5875 või saada sõnum WhatsApp/Viber.

Siim Truusalu, tegevjuht, Digimeerik OÜ